Екип

Екипът на „Антистатик“

Организатори:
Ива Свещарова, Вили Прагер, Стефан А. Щерев

Връзки с обществеността  и медии:
Културна фондация А25

Координатор:
Елена Ангелова

Редактор и координатор  “Без дистанция” :
Ангелина Георгиева

Графичен дизайн:
Теодора Симова

За контакт:
anstistaticfest@gmail.com