Марк Томкинс (Франция/САЩ)
20 април / 19:30 ч. / ДНК – пространство за съвременен танц и пърформансОще…

Ури Шафир (Израел)
21 април / 19:30 ч./ ДНК – пространство за съвременен танц и пърформансОще…

Бенжамeн Бертран (Франция)
24 април / 19:30 ч. / ДНК – пространство за съвременен танц и пърформансОще…

Мелани Лейн (Австралия/ Германия)
26 април/ 19:30 / ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформансОще…

Марион Дърова
27 април / 18:30 / Център за култура и дебат „Червената къща“ – Червена залаОще…

Гараж колектив
27 април / 20:00 /ДНК-пространство за съвременен танц и пърформансОще…

Derida Company
28 април / 18:00 / сцена ДеридаОще…

Ива Свещарова / Вили Прагер
28 април/ 20:00/ ДНК-пространство за съвременен танц и пърформансОще…

Анна Данкова
28 април /15:00 / ДНК-пространство за съвременен танц и пърформансОще…

Станислав Генадиев
29 април/ 19:30 / ДНК-пространство за съвременен танц и пърформансОще…

Кинестетик проджект
30 април / 18:30 / ДНК – пространство за съвременен танц и пърформансОще…