Марион Дърова
27 април / 18:30 / Център за култура и дебат „Червената къща“ – Червена залаОще…

Гараж колектив
27 април / 20:00 /ДНК-пространство за съвременен танц и пърформансОще…

Derida Company
28 април / 18:00 / сцена ДеридаОще…

Ива Свещарова / Вили Прагер
28 април/ 20:00/ ДНК-пространство за съвременен танц и пърформансОще…

Анна Данкова
28 април /15:00 / ДНК-пространство за съвременен танц и пърформансОще…

Станислав Генадиев
29 април/ 19:30 / ДНК-пространство за съвременен танц и пърформансОще…

Кинестетик проджект
30 април / 18:30 / ДНК – пространство за съвременен танц и пърформансОще…