Партньори

Организатори:


zx-logo-web2017-22
Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата


„Антистатик“ е част от Календара на културните събития на Столична община за 2019 г.


В партньорство с:

С подкрепата на


Платформа „Без дистанция“

Организатори:

С подкрепата на:

 

Проектътефинансиранот Програма “Култура” на Столична общинa.


 

Медийни партньори: