Touch down

Touch down

(петък) 2010, Червена къща, Червена зала, 21.00 ч.

Програма  „Поле на потенциалности” представя

Touch down –  проект в движение  /премиера

Touch down е игра. Игра с гравитацията  и невидимото пространство между  нас.  Има форма, но не репрезентира. Не демонстрира. Не показва и не търси показност. Touch down е процес. Това е способ за изследване на движението и енергията. Състезание със самите нас и нашите предели. Touch down няма за цел победа, а иска възможност да контролира пространството и собствената си енергия като част от него.

Проектът  е вдъхновен от състезателния  дух, използвайки спортни принципи и терминология. Участниците са конкуренти и съотборници, с ясно изградена  позиция. Обединени от общата посока на действие, те създават силно прозрачно поле между телата си и диханието придобива нов смисъл. Превъща се в мотор за движение. В център.

Aвтор  – Александар Георгиев, Хореография  и идеи – Деница Дикова, Жана  Пенчева, Александaр Георгиев, Изпълняват  –Деница Дикова, Жана Пенчева

Продължителност: 30 мин. Вход за спектакъла: 7/5 лв.