FEAR

16-тото издание на фестивала „Антистатик“ е времето и мястото за първата резиденция от проекта „Fear as an artistic statement”, в рамките на която трима съвременни танцови артисти ще започнат работа по своите проекти, посветени на темата страх

Под менторството на хореографката Галина Борисова, Станислав Генадиев (България), Нермин Хабиб (Египет) и Анас Або Налех (Йордания) ще разработят своите продукции, като пряко доказателство за свързаността на всички нас чрез изкуствата и нуждата от по-здрава културна екосистема в Европа и съседните региони. 

Това провокира и „Брейн Стор Проджект“ (България), “Al Balad Theatre” (Йордания) и “Wasla” (Египет) да започнат приключението “Fear as an artistic statement” и да създадат проект за артистичен обмен и сътрудничество между артисти от Египет, Йордания и България. Той се реализира в рамките на програмата “Thoulathy”: “Cross border Collaboration Projects” на “All-Around Culture Programme”, финансирана по Програма „Творческа Европа” на ЕС.

Финалното представяне на резултатите от резиденциите ще бъде през септември 2023 г. в Кайро.