За спонсори

Можете да се запознаете с някои от възможностите да подкрепите фестивала и нашите инициативи:

AntistaticDANCE-2020