Номад Денс Академи – България и Фестивал „Антистатик“ посрещат Critical Movement Residency

От 30 май до 05 юни, по време на 14-тото издание на фестивала, в София ще гостуват Мелита Спахич Безяк, Ивана Слуньски и Лариса Липовац Навойец от Хърватия. Те ще работят по своя проект „Магнитни полета за игра“ в пространството на Галерия „Етюд“. Вдъхновено от откритията на Никола Тесла, бъдещото им представление ще си служи с физически понятия, феномени, закони и правила, както и с намислени игри и истории. Така отправните точки на научния и творческия процес ще бъдат свързани помежду си в тяхната артистична работа. 

По пътя на осъществяването на „Магнитни полета за игра“, екипът ще разучи различни обекти, разкази, поезия и понятия, свързани с принципите на магнитното поле. Всяка от тези отправни точки в последствие може да се превърне в уравнение или формула. Част от намерението на проекта е да свърже по креативен начин поетичните начала, вдъхновили Тесла за работата му, със собствените записки на  участниците, натрупващи се по време на работата им. В тази логика, представлението ще бъде мислено и като научен експеримент, целящ да направи откритие, по време на който всяка стъпка се наблюдава и измерва чрез уравнения, шаблони формули. Тази страна на творческото пътуване ще бъде осъществена въз основа на своя процесуална карта. 

Артистичен екип: Мелита Спахич Безяк, Ивана Слуньски, Лариса Липовац Навойец, Бранко Банкович, Марио Ковач
Продукция: Център за танц и пърформанс “F.R.E.E. D.A.N.C.E.”, Карловац 
Ко-продуцент: Танцов център „Тала“ 
С подкрепата на Министерство на културата и медиите на Република Хърватия и Фондация “Kultura nova” 

Critical Movement Residency е част от проекта – (NON)ALIGNED MOVEMENTS  Strengthening contemporary dance in Western Balkans / NAM, съфинансиран от Европейския съюз и Програма „Култура“ на Столична община. Проектът се осъществява в рамките на Балканската танцова мрежа на Nomad Dance Academy. Неговата цел е да стимулира творческите процеси и сътрудничеството на Западните Балкани и да подсили социалното значение на съвременния танц на Балканите, като повиши капацитета за действие и сътрудничество, като популяризира наследството му и като го впише в дискурсите и културните практики на бъдещето. 

С тези си намерения, “(Non)Aligned Movements” стъпва на 3 основни стълба: 

Представяне на миналото

съхраняване на танцовото наследство чрез изследователска работа, теоретизация и представяне; подсилването на уменията за работа в дигитална среда в танцовата общност. 

Осмисляне на настоящето

критически дискурс и рефлексия върху социалната, културната и артистичната стойност на съвременния танц за обществата на Балканите.

Създаване на бъдещето

избор на екологичен начин за осигуряване на адекватни трудови условия на артистите и тяхното свързване с други, социално релевантни контексти.

Партньори по проекта са: Station Service for Contemporary Dance, Lokomotiva Center for New Initiatives in Arts and Culture, Nomad Dance Academy – Bulgaria, Tanzfabrik Kreuzberg Gug Haftungsbeechrank, Umetnisko drustvo “Nomad Dance Academi – Slovenija”

NDABG
NDA
NAM
EU
SO

Лариса (Липовац) Навойец

Лариса (Липовац) Навойец e изпълнителния директор на танцов център „Тала” в Загреб от 2000 г. Тя завършва Училище за съвременен танц „Ана Малетич”, след което се дипломира от “AAADC, N.Y.“. През 2018 г. завършва магистърската програма  „Соло/Танц/Авторство“ в Университета за изкуства в Берлин и получава титлата “sc.mag.Art.”. През годините участва в създаването на повече от 90 различни представления (от съвременен танц, мюзикъли, драматургия, до детски и младежки театър). Има 17 авторски представления. Днес работи като изпълнител, хореограф, автор, педагог, продуцент и организатор на различни танцови проекти в театъра, рекламната индустрия, видео и филм. Участва в колаборации с много международни и хърватски творци, създавайки музикални клипове, представления, концерти, турнета и откривания на най-големите събития в Хърватия и по света. Също така, тя е част от дейности и инициативи, които създават среда и условия за съвременни и изпълнителски изкуства на Балканите.

В момента основния ѝ фокус е в откриването на първия хъб на изпълнителски изкуства в региона. Някои от театралните ѝ произведения могат да бъдат видени във Vimeo канала ѝ.

Ивана Слуньски

Ивана Слуньски е танцов критик, изследовател и теоретик. Тя се интересува от последни иновативни перформативни практики, стратегии за съпротива на икономическото подкопаване на артистичната работа и развитието на нови модели на артистичен обмен. Тя развива идеята за изследователско-архивен модел, основан на концепцията за “архивиране на настоящето”. Целта ѝ е да създаде база данни за по-нататъшна артистични, научни или други изследвания и преоценки. Тя подкрепя професионализирането на писането за танц и ръководенето на уъркшопи.

От началото на кариерата си участва в различни хибридни проекти като автор и понякога като изпълнител. В последно време тя работи като драматург и сценарист на танцови филми. Тя си сътрудничи с Мелита Спахич Безяк от години и през 2021 г. става ръководител на проекти във Център за танц и пърформанс “F.R.E.E. D.A.N.C.E.” в Карловац. Ивана участва в развиването на нови стратегии, програми, проекти и творчески идеи в организацията.

Мелита Спахич Безяк

Мелита Спахич Безяк е професионално ангажирана с танц и театър от 1993 г. Учила е в Училище за съвременен танц „Ана Малетич” в Загреб и продължава обучението си в Лондонското училище за съвременен танц (магистратура по Съвременен танц, 2007 г.). Тя е автор и хореограф на многобройни танцови и театрални проекти, както във Великобритания, така и в Хърватия. В момента живее и работи в Карловац, Хърватия, където основава неправителствената културна организация “Free Dance” и инициира Танцовия фестивал в Карловац. Мелита развива различни методи за създаване на танц и работи като хореограф, изпълнител, продуцент, куратор и преподавател. Тя се занимава с разнородни контексти, които включват театър, сайт-спесифик инсталации и видео. Следвайки своя артистичен етос да се свързва с природата, вселената и хората, тя изследва различни проекти с разнообразни артистични практики и действащи творци в тези сфери.