Организатори

Брейн Стор Проджект
Асоциация ИнформБюро
Номад Денс Академи България

С подкрепата на:

В партньорство с:

БЪЛГАРСКА ТАНЦОВА ПЛАТФОРМА

С подкрепата на:

ПЛАТФОРМА „БЕЗ ДИСТАНЦИЯ“

С подкрепата на:

Медийни партньори: