Организатори

Брейн Стор Проджект
Номад Денс Академи България

С подкрепата на:

МК

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

Goethe
EU
МК

 

С финансовата подкрепа на Столична община Календар на културните събития.

НФК

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, Програма „Целева подкрепа „Творческа Европа“

В партньорство с:

Топлоцентрала
Сцена Дерида
Квадрат 500
Дом

БЪЛГАРСКА ТАНЦОВА ПЛАТФОРМА

МК

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ ДИСТАНЦИЯ“

НФК

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, Програма „Целева подкрепа „Творческа Европа“

Goethe
LLB
EU

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Медийни партньори: