Организатори

Брейн Стор Проджект
Номад Денс Академи България

С подкрепата на:

МК
НФК

 

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИ КУЛТУРНИ  ОРГАНИЗАЦИИ”

Гьоте
Столична община
Полски институт
FCN

В партньорство с:

Топлоцентрала
Сцена Дерида
Галерия Етюд

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПЛАТФОРМА „БЕЗ ДИСТАНЦИЯ“

С подкрепата на:

BSP
SO
goethe
LLB
EU

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Медийни партньори: