4 ВЪПРОСА КЪМ: Магдалена Хованиец

Home / Новини / Интервю / 4 ВЪПРОСА КЪМ: Магдалена Хованиец
4 ВЪПРОСА КЪМ: Магдалена Хованиец

4 ВЪПРОСА КЪМ:

МАГДАЛЕНА ХОВАНИЕЦ: „СВЕТИЛИЩЕ“

МАГИЯТА НА ПЪРФОРМАНСА-ЧУДО

Какъв беше водещият интерес в създаването на „Светилище“?

Исках да създам представление за безкрайните възможности, за неограниченото време и пространство, за силата на надеждата и безстрашието. Театърът е място, където можем заедно да си припомним за детето в нас; това е театър на включването и на катарзиса. Място, където можеш да се изпълниш със сила. Представлението се превърна донякъде и в метафора за живота на артистичната творба, на непрекъснатото прераждане и на ежедневното започване отначало.

Какво беше основното предизвикателство?

Свързването на всички препратки и превръщането им в радостно преживяване за публиката.

Какъв опит искаш да създадеш за публиката?

Искам да ги кача на въртележка, в която да изпитат пречистващата и енергизираща магия на пърформанса-чудо.

Какво те кара да работиш в сферата на танца и пърформанса?

Това е въпрос, който си задавам всеки ден и понякога не зная отговора. В периоди на съмнение оставям тялото ми да реши вместо мен и то винаги знае – то иска да е живо и да действа, на сцената и навън. То иска да е в движение, иска да се трансформира, иска да среща и да докосва  други тела, изплъзвайки се от категоризации на принадлежност към държава или нация. Да танцувам и да играя е за мен акт на съпротива и начин да живея в свят, в който политиката принадлежи на нас, в който можем да ѝ влияем всеки ден с прости действия.