УЪРКШОП с bücking&kröger

Home / Без дистанция / Без дистанция 2017 / УЪРКШОП с bücking&kröger

18.05
10:00 – 14:00

УЪРКШОП с bücking&kröger
(Флориан Бюкинг и Райза Крьогер/ Германия)

Какво казва движещото се тяло? И как можем да четем неговите истории? Тези въпроси ще послужат за отправна точка на уъркшопа и той ще се занимава с качеството на движението, импровизация и партниране въз основа на репертоара на немското дуо bücking&kröger. В рамките на Международния фестивал за съвременен танц и пърформанс „Антистатик“ те представят своето представление „Нарагония“ (19 май, 20:00 ч., Център за култура и дебат „Червената къща“).

Участниците ще бъдат въвлечени в работа, едновременно на физическо и на ментално ниво, с природата на тялото като нещо, което съществува и се движи посредством своята анатомична структура. В уъркшопа bücking&kröger ще запознаят участниците със своя начин на работа и ще споделят своите методи за изследователски процес, хореографски принципи и концепции за тялото.

Участие с покани