СУРОВ МАТЕРИАЛ

Home / Архив / 15 - 21 април 2013 / СУРОВ МАТЕРИАЛ
СУРОВ МАТЕРИАЛ

СУРОВ МАТЕРИАЛ

17 април, 19ч., Театрална зала на СУ, Ректорат

концепция и изпълнение: Джи Е Лим (Южна Корея/ Германия)
звукова среда: Киан Байани

В “RАW MATERIAL”/ „СУРОВ МАТЕРИАЛ” традиционният전통의 корейски танц 전통의 се пресреща със съвременната персонална идентичност정체성на изпълнителката Джи Е Лим в нейните лични разбирания за него. В него тя прави опит да използва традиционната корейска танцова форма춤и елементи от културата като средства за изследване на нови начини на използване на тялото за източник на идеи. Как може една културна парадигма да бъде наново интерпретирана в друга културна среда? Какви нови възможности се отварят в този непрекъснат процес на пренареждане, пресъздаване и деконструиране? Като изходна точка на представлението Джи Е Лим взима традиционен корейски ритуал, който се извършва и до днес на първия рожден ден на детето, съответстващ на българския прощъпулник. „“RАW MATERIAL”/ „СУРОВ МАТЕРИАЛ” е минималистично и същевременно поетично танцово представление, изпитващо измеренията на авторското присъствие, оригиналността и срещата между кодовете на традицията и съвременността в тялото.

Гостуването на продукцията се осъществява с подкрепата на Гьоте-институт в България.