От какви институции за изкуства имаме нужда днес?

Home / Без дистанция / Без дистанция 2017 / От какви институции за изкуства имаме нужда днес?

Лекция на Биляна Тануровска-Кюлавковски (Македония)
13 май, 11:00, Галерия „Етюд“

През последните години се организират все повече конференции, презентации и симпозиуми около въпроса „От какви институции за изкуства имаме нужда?“. В условия на недоверие и дори провал на съществуващите институции, отправяне   на поглед към миналото и разсъждаване върху настоящето с перспективата за въобразяване на  ново институционално бъдеще става все по-наложително. Обикновено институциите упражняват определени ценности и се схващат като нещо, което стои над индивидуалните нужди; една външна реалност, която произвежда все повече артисти и културни оператори, живеещи и работещи в несигурни условия. Тази лекция ще се опита да отвори различни перспективи и гледни точки за това как и какво можем да правим в тези комплексни отношения.

Биляна ТануровскаКюлавковски  е културен мениджър от Македония в сферата на съвременните изкуства и активно участва в развиването на независимата културна сцена на Балканите. Съосновател е на „Локомотива – Център за нови инициативи в изкуствата и ултурата” в Скопие; съучредител е на регионалната платформа NOMAD Dance Academy; съосновател е и на Кино Култура – пространство за независима култура, както и на ПЛАТФОРМ(а) – фестивал за съвременни изпълнителски изкуства в Скопие. Изнася лекции и уъркшопи по управление на проекти, стратегическо развитите, мениджмънт в изпълнителските изкуства, културни политики и модели за регионално сътрудничество.

На английски език. Вход свободен.