ОБРАТНА ВРЪЗКА

Home / Архив / 14 - 20 април 2016 / ОБРАТНА ВРЪЗКА
ОБРАТНА ВРЪЗКА

19 април, 15:00 – 17:00, Център за култура и дебат „Червената къша“, Червена зала

ОБРАТНА ВРЪЗКА

дискусия за методите на публично финансиране на артистични проекти в независимите изпълнителски изкуства

Модератор: Гергана Димитрова, Асоциация за свободен театър

Да работиш на независим принцип, означава да поставиш въпрос към себе си, към изкуството, с което се занимаваш и към времето и мястото, в които живееш. Да изградиш екип, който смяташ, че е най-подходящият за артистично изследване именно на този въпрос. Да го опишеш в проектно предложение и да набираш средства за неговото финансиране. Смисълът на финансиращите инструменти за създаване на независими проекти на Столична община и на Министерството на културата е постигане на някаква равнопоставеност между независимия и институционалния сектор, подкрепа на свободната професионална активност и стимулиране на алтернативни артистични форми и модели на работа. Положителната тенденция предимно на общинско ниво е регулярността на финансиращите сесии и все по-облекчени и ясни процедури за кандидатстване и взимане на решения. Но, от друга страна, редовна практика е проектите да се подкрепят между 30 – 50 % от необходимата сума за реализация, като им се поставят все повече изисквания за високи резултати в числови коефициенти – като брой публика, брой публикации и т.н. Как се отразява този метод на финансиране на предвидените резултати на проектите? Какъв социален статус на независимия сектор се произвежда така? Каква е ефективността на публичното финансиране тук? Независимата сцена дава обратна връзка на финансиращите програми на Столична община и на Министерството на културата. Един разговор за стойности – цифрови и съдържателни.

Вход свободен.