ДРАМАТУРГИЯТА КАТО ПРАКТИКА

Home / Без дистанция / Без дистанция 2018 / ДРАМАТУРГИЯТА КАТО ПРАКТИКА
ДРАМАТУРГИЯТА КАТО ПРАКТИКА

24 април 17:00 – 18:30, Гьоте-институт България
ул. „Будапеща“ 1

Представяне на книга и отворена дискусия

ДРАМАТУРГИЯТА КАТО ПРАКТИКА
Работа върху действия в представлението

С Контантина Георгелу и Данае Теодориду
Модератор: Ангелина Георгиева

Книгата “The Practice of Dramaturgy” („Драматургията като практика“) се явява  кулминация на изследователски проект, осъществен от Контантина Георгелу, Ефросини Протопапа и Данае Теодориду в периода 2013-2015 със заглавие “Dramaturgy at Work” („Драматургичната работа“). В неговите рамки се провежда серия от работни ателиета с практици от различни области на изкуствата, както и дискусии с международни гости, които споделят своите възгледи върху драматургията. Така трите успяват да изучат и да опознаят различието и разнообразието в драматургичните тенденции, концепции и практики в съвременното представление в сферата на театъра и танца в Европа днес.

От една страна, понятието драматургия на представлението често се обвързва с фигурата на драматурга, който следва да има дадени компетенции и да извърши определена работа. От друга страна, под него обикновено се разбират композиционните аспекти на представлението, които му придават единност, цялостност и значение.

„Драматургията като практика“ разглежда драматургията като споделена и катализираща практика, която има своето политическо измерение и която задвижва действия в една по-скоро несигурна и заредена с догадки територия отвъд ясните инструкции и „златни правила“. В първата част на книгата „Драматургията като работа върху действия“ нейните редактори и основи автори обсъждат три основни работни принципа, които са в основата на тяхното предложение за мислене на драматургичното. Те се връщат към етимологията на думата „драматургия“ (drama = действие и ergon = работа), за да изследват в дълбочина нейните значения в отношение към дебатите за действие, работа и труд в епохата на пост-фордизма. Втората част, „Работа върху действие и отвъд нея“, се отваря към различни артистични, социални и политически перспективи, които подобно разбиране на драматургията поражда. В нея вземат участие редица гост-автори, които са от водещите имена в съвременната теория и рефлексия на изпълнителските изкуства в Европа като Una Bauer, Simon Bayly, Andrea Božić, Nicola Conibere, Guy Cools, Augusto Corrieri, Ivana Müller, Betina Panagiotara, Joachim Robbrecht, Jonas Rutgeerts, Nienke Scholts, Arabella Stanger, Julia Willms, Jasna Jasna Žmak.

Константина Георгелу работи като драматург, теоретик и изследовател в полето на изпълнителските изкуства. Преподава в департамента по Театрални изследвания на Университета Утрехт и в неговата магистърска програма по театрална практика ArtEZ Master of Theatre Practices. Нейните изследователски интереси са насочени към различни стратегии за работа в сътрудничество, драматургия, хореография и етика и др. Публикува във водещи международни специализирани издания като Performance Research, Performance Paradigm, ArtEZ Press, Maska, On Air etc. Работила е с различни международни артисти от театъра и танца и сътрудничи на водещи образователни и творчески институции и програми като училището по хореография в Амстердам SNDO, Dansateliers, Театър HetVeem в Амстердам, образователната програма DasArts и the Amsterdam Master of Choreography.

Данае Теодориду е театрален практик и изследовател, която живее и работи между  Брюксел и Атина. В своята артистична и изследователска работа тя изследва драматургични структури в експерименталния театър и танц, фрагментираната поетика, фигури на субекта, репрезентацията, перформативната употреба на говоримия и писмен език и понятието на социалното въображение. Автор и участник е в различни индивидуални и колективни представления и изследователски проекти, реализирани в Обединеното кралство, Гърция, Белгия и др. Нейни работи са били награждавани и подкрепяни от влиятелни културни институции в Европа.

Събитието ще се проведе на английски език.


С любезното домакинство на Гьоте-институт България, ул. „Будапеща“ 1.


Платформа Teachback/„Без дистанция” в рамките на 11. Международен фестивал за съвременен танц и пърформанс „Антистатик“ (20-30 април 2018) e част от проекта Life Long Burning, организиран от Локомотива и Номад Денс Академи България като представители на мрежата на Номадска танцова академия, с подкрепата на Програма “Култура “ на Европейския съюз. Проектът е финансиран от Програма “Култура” на Столична община, Министерство на културата на България и Министерство на културата на Република Македония. Реализира се със съдействието на Гьоте-институт България, Център за култура и дебат „Червената къща” и Галерия „Структура”