The Last Performance

Home / Архив / 1 - 7 април 2012 / The Last Performance

1 април  2012, Червената къща
18.30 ч. , зала „Гъливер”
Б brain С store П project-склад за креативни концепти, Асоциация „ИнформБюро“ и Центърът за култура и дебат „Червената къща“ представят:
Антистатик – фестивал за съвременен танц и пърформaнс (2–7 април)
Предфестивална програма: вечери на лекцията-пърформанс


The Last Performance
(документален, лекция пърформанс на Жером Бел, Франция; 2005)
въведение в лекцията-пърформанс с лектор Ангелина Георгиева (България), последвана от прожекция
С приятелското съдействие на Unfriendly Takeover.

Вход: 2 лв.