Som favs

Som favs

8 април  

(четвъртък) 2010,  

Червена къща, Червена зала, 19.00 ч.

Som favs България/Белгия

Пърформансът  представлява компилация от сцени, базирани на малка част от многобройна листа от теми (идеи, хора или предмети), с които Иво Димчев се чувства свързан по един или друг начин.

Концепция, текст, музика и изпълнение: Иво Димчев България/Белгия

Продължителност: 60 мин. Вход за спектакъла: 12/8 лв.