Видимото мислещо тяло (ВМТ)
Видимото мислещо тяло (ВМТ)

Видимото мислещо тяло (ВМТ)

Платформа „Без дистанция”

Образователна платформа „Без дистанция” 2023 е част от проекта „Life Long Burning – Future Lost and Found (LLB 3) и се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Творческа Европа” на Европейския съюз, Програма „Култура” на Столична община, Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации”, в партньорство с Гьоте-институт България.


По време на уъркшопа хореографът Серджу Матис ще сподели някои тайни от своя инструментариум за правене на танц, развиван от 2013 г. насам, когато поставя началото на т .нар. „ВМТ“ – видимото мислещо тяло. ВТМ се състои в навигиране и мислене на тялото в движение, какъв вид мислене може да бъде визуализирано чрез движение и как движението се превръща в танц.

Хореографът ще поведе участниците през неподвижността, улавянето на първите трептения и вътрешната сила, овладяването им и повеждането към една въображаема динамика. На финала на това упражнение дебнат големите въпроси: какво ни движи днес, как да устоим пред бъдещите бури, за какво се борим и пред какво трябва сме смирени. Те отразяват и ролята на танца в контекста на по-големия континуум на нашето време природа – култура – технологии. 

Серджу Матис е румънски хореограф, роден през 1981 г. в Клуж-Напока. Танцовото си образование получава от хореографското училище в Клуж и академията по танц в Манхайм. Танцовата му кариера започва в “Tanztheater” в Нюрнберг. От 2008 г. живее и работи в Берлин, създавайки спектаклите “Keep It Real” (2013), “Explicit Content” (2015), “Neverendings” (2017), “Hopeless.” (2019), “UNREST” (2021), “DRANG” (2022), “Blazing Worlds” (2023). Води танцови лаборатории и други образователни формати в Германия и чужбина. През 2014 г. завършва магистърската програма “Solo/Dance/Authorship” в Inter-University Centre for Dance (HZT) и Университета по изкуства в Берлин.

Инфо