Вещерски танци

Вещерски танци

Политическа ритмика и физически контратехники

Образователна програма „Без дистанция” 2024 е част от проекта „Life Long Burning – Future Lost and Found (LLB 3) и се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Творческа Европа” на Европейския съюз и Национален фонд „Култура” по програма „Целева подкрепа „Творческа Европа“, в партньорство с Гьоте-институт България.

Танцът на вещиците, екстатична и трансгресивна вакханалия под пълната луна, завихряща преобърнатото пространство на среднощното вещерско сборище, е изследван в съвременната културна антропология и феминистка теория като фантазмен образ-проекция на механизми на културно, социално и полово изключване, на форми на сегрегация и репресия на различието; тълкувания, които несъмнено са основателни и необходими. В лекцията си Боян Манчев ще постави на свой ред акцент върху един досега неизследван аспект на танца на вещиците: ще го мисли като мрачен, но бляскав като лятно пълнолуние, израз на съпротивата на танца – на танца като пространство на изобретяване и експериментиране с физически контратехники, предлагащи субверсивна и заплашителна за конституираното политическо пространство ритмика. С това предложение Манчев ще се опита да даде нов тласък на теорията си за „съпротивата на танца”, развита преди две десетилетия. Лекцията ще се основава както на антропологически и културноисторически материал, така и на фасциниращи примери от модерния и съвременния танц. 

Боян Манчев е философ, преподавател в Нов български университет, Берлинския университет за изкуства и Университета „Холинс“. Автор е на двайсет книги на български, френски, английски, немски, италиански и японски език, последните от които са „Свят и свобода“ (София, 2023) и „Краят на съвременното изкуство? Или бъдещето на изкуството“ (София, 2022). Въпросът за нова философска форма, отговаряща на изискването за нова онтология на съществуването и нов израз на етически, естетически и политически опит, е централен в изследователската, преподавателската и драматургичната му работа, осъществявана през последните десетилетия в Париж, София, Берлин, Виена и Токио.

Лекция на Боян Манчев