Неустойчиви другари

Неустойчиви другари

(Сърбия)

Гостуването на  представлението е съфинансирано по програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз, Национален фонд „Култура“, програма „Целева подкрепа „Творческа Европа“, и Календар на културните събития на Столична община за 2024г.

„Неустойчиви другари“ изследва нови начини за борба с капитализма, чрез идеите за флуидната идентичност – онази, която се мени във времето, в една или друга посока на представите ни за половете и сексуалността. То се впуска в наследството на куиър еманципацията, чрез постоянен процес на конституиране и изкривяване на съпротивата, повлияна от западните „либерални“ общества и социалистическите ценности за по-справедливо общество. 

Чрез сравнителен анализ на историческите пресечни точки на куиър културата, изкуството и марксистката идеология в социалистическите, комунистическите и капиталистическите общества (Югославия, Румъния, Русия, САЩ, Великобритания), методологията на пърформанса търси примери за артистични практики, насочени срещу социалния и държавния догматизъм, хегемония, авторитаризма и деполитизацията, включително примери като критически реализъм и партизански танц в междувоенна Югославия, пънк контракултурата в Социалистическа федеративна република Югославия, югославско ново концептуално изкуство, куиър артистична опозиция в комунистическа Румъния, куиър ядрото на американската нова левица, протестите в Стоунуол и др.

Като теоретичен подход, разглеждащ пресечните точки на капитализма, класовата борба и куиър културата, куиър марксизмът предизвиква традиционните марксистки анализи, като критично разглежда категориите „пол“ и „сексуалност“, подчертавайки флуидността и сложността на идентичността и сексуалното желание. Представлението разглежда внимателно различните механизми на нормализация, потисничество, контрол и експлоатация, чрез които капитализмът, патриархатът и други системи на репресия се пресичат и взаимодействат. 

Игор Коруга е артист на свободна практика, който работи в сферата на съвременния танц и хореографията. Образованието му по антропологията (Белградски университет) и по танц (UdK/HZT Берлин, DAS Трети Амстердам) му позволява да прилага хореографията като средство за интерпретиране на социо-антропологични феномени, с инструментариума на театъра, музея и мултимедииите. Работи като хореограф по сценично движение, също така е член на регионалния екип за архивиране и историзиране на съвременния танц в (пост)югославски контекст на регионалната мрежа Номадска танцова академия. Коруга има принос като автор в изтъкнати регионални списания за танц и сценични изкуства (“Maska Ljubljana”, “Walking Theory Belgrade”, “Movements Zabreb”). Като педагог на свободна практика работи с различни образователни платформи като „Станица“ в Белград, Гьоте институт, Югославски драматичен театър, Белград, Белградски танцов институт, Научен център „Петница“, Сърбия и др. Носител е на няколко международни танцови стипендии и отличия от местно значение.

Представлението е част от европейския проект – – . Проектът SEEDS е съфинансиран по програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния автор и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

 

Инфо
Екип
Без дистанция
Билети