Стойността на танца

Стойността на танца

Образователна програма „Без дистанция” 2024 е част от проекта „Life Long Burning – Future Lost and Found (LLB 3) и се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Творческа Европа” на Европейския съюз и Национален фонд „Култура” по програма „Целева подкрепа „Творческа Европа“, в партньорство с Гьоте-институт България.

Защо танц? В различните времена и култури се откриват и различни отговори на този въпрос. Те се пресичат в потребността да се осмисли значимостта на танца като форма на изкуството и културна практика и да му се придаде стойност. Как се определя тя? Лекцията ще разгледа подходи за нейното дефиниране, идващи от страна на теорията, практиката  и институционалните политики.  

Ангелина Георгиева завършва театрознание в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, където понастоящем е главен асистент. Специализира в Свободния университет в Берлин. Съредактор е на онлайн платформата за съвременни изпълнителски изкуства dramaturgynew.eu, главен редактор е на „Списание за танц“ и е част от редакционната колегия на списанието за театър “Homo Ludens”. Автор е на множество статии, съорганизатор и сътрудник е на редица инициативи в полето на съвременните изпълнителски изкуства.

Лекция на Ангелина Георгиева