Отражения
Отражения
Отражения

Отражения

Българска танцова платформа се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

„Отражения“ е хореографска работа в процес, вдъхновена от концепцията за осцилация. Тя е своеобразна поема, рефрен, физично и метафизично движение напред и назад, навън и навътре, заминаване и връщане, взаимоотношения, изплетени от резонанс и дисонанс, в далечното и близкото, в светлото и тъмното.

Представлението е микрокосмос, в който ритмичност, подреденост, симетричност са синоними на красота. 

Искра Проданова (1988) е хореограф, изпълнител, фасилитатор по танц, движенчески и соматични практики, съосновател и артистичен директор на платформата “Moving Body”. Работи основно в областта на съвременния танц и пърформанса, но експериментира и с визуално изкуство и звук. Сред самостоятелните и групови проекти, в които участва, са: “VIDEOHOLICA” – Международен фестивал за видео арт, “DA fest” – Международен фестивал за дигитално изкуство, “RADAR” – Фестивал отвъд музиката, ACT фестивал, “VERTIGO” – Фестивал за съвременен танц и пърформанс, “Process Space Art Festival”, WATER – Фестивал за съвременно изкуство, „ATOM“ – хореографски серии, “CAMP” – Фестивал за визуална музика, “HOT ROOM” /споделяне на практики и POETIC BODIES/, изследователска програма в контекста на ICC, и много други. През последните години Искра се занимава със солови и колективни сценични творби като изпълнител и хореограф, както и с последния си дългосрочен изследователски проект, “Practices for Altered States”.

Инфо
Екип
Билети
Билет за 10 представления от Българска танцова платформа