Оратория
Оратория
Оратория

Оратория

Българска танцова платформа се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

Проектът конструира нео-драматургия, изградена от музикални артикулации в разнообразни жанрове – от операта до траша и хардкора, като използва единствено интонация и звукоизвличане. Конструира съвременен танц от жестовете, които използваме, докато говорим. Проследява човешкото вербално развитие единствено през нерационалните, автоматични и афективни аспекти на речта – интонация (музика) и жест (танц). Така „Оратория“ реконструира един универсален „автентичен“ протоезик, разбираем от всекиго и отварящ пространство за изследване на причините и функциите на речта като човешки феномен. 

Проектът рефлектира езика, като се дистанцира от него, лишавайки го от конструкция и смисъл. Когато знаем какво казваме, думите са излишни. 

Анна Данкова е автор и режисьор на свободна практика. В работата си тя изследва гранични перформативни практики, произхождащи от различни видове изкуства. Завършила е „Журналистика“ в СУ „Климент Охридски“, учила е „Кино и телевизионна режисура“ в Нов Български университет, през 2002 завършва магистърска програма „Режисура за драматичен театър“ в класа на Леон Даниел, има двайсет годишен опит в областта на психодрамата. Нейни самостоятелни проекти са: “ТАХIТА“ (2007); „Космонавт“ (2013); „Голем“ (2016); „Ада Лавлейс“ (2019), „Оратория“ (2023).

Представлението се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата и фондация „Етюд“.
С партньорството на: Гьоте-институт България и Нов български университет.

Инфо
Екип
Билети
Билет за 10 представления от Българска танцова платформа