Нонумент 2.0
Нонумент 2.0

Нонумент 2.0

В зоната на противоречивите копнежи
филм-прожекция

Българска танцова платформа се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

Нонумент 2.0 е филм за радио-балета, състоял се при Парк-паметника на българо-съветската дружба във Варна през октомври 2022 г. 

„Нонумент“ е трилогия, в която водеща е темата за паметниците, изгубили значението си във времето, превърнали се от места за памет и почит в такива за преклонение пред идеологически митове и удобни исторически разкази. Така наречените НЕпаметници (нонументи) са идеологически заредени, заобиколени както от омраза и носталгия, нагласи за ревизионизъм и унищожение, така и от желанието за опазване, консервация и преосмисляне на тяхната функция в настоящето.

Moже ли една театрална намеса (представление) да демитологизира един НЕпаметник (нонумент)? Може ли да направи съвременна интерпретация от него, така че да променим наложените схващания за миналото, да изживеем едно и също емоционално и критично усещане за настоящето и да осигурим осмислено бъдеще без лъжи? 

От 2002 г. немската компания LIGNA – Оле Фрам, Михаел Хюнерс и Торстен Микелсен разработва така наречените „временни ситуации“ и въвежда понятието „радио балет”, които провокират публиката да действа като колектив, създаващ привидно спонтанни ситуации в предимно публични пространства като ЖП гари или търговски центрове. LIGNA работи много активно с българските артисти Стефан А. Щерев и Емилиян Гацов, благодарение на които тази специфична театрална естетика е пренесена и в българската сценична практика. Досега съвместно те са работили по радиобалетите „Тайно радио” в софийския България Мол, „Опиянение и гняв – изследвания върху авторитарния характер”, открил театралния сезон в Кюнстелрхаус Музонтурм, Франкфурт през 2017 г. и представен на повече от десет международни фестивала, както и „Нонумент-перформативен подход към Бузлуджа” през 2019 г., получил националната награда ИКАР в категория „Съвременен танц и пърформанс” през 2020 година. 

Представлението  е  осъществено  с подкрепата на Министерството на културата, Национален фонд „Култура”, Гьоте-институт България, „Фрапорт Туин Стар“ – концесионер на Летище Варна и Летище Бургас. Нонумент 2.0 е част от проекта „Life Long Burning – за устойчива екосистема на съвременния танц в Европа“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз.

Филмът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по Програма за възстановяване и развитие  на частни културни организации.

Инфо
Екип
Билети