Лаборатория по танцова критика

Лаборатория по танцова критика

Платформа „Без дистанция”

Образователна платформа „Без дистанция” 2023 е част от проекта „Life Long Burning – Future Lost and Found (LLB 3) и се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Творческа Европа” на Европейския съюз, Програма „Култура” на Столична община, Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации”, в партньорство с Гьоте-институт България.


Лабораторията предлага пространство за критическа рефлексия върху програмата на Международния фестивал за съвременен танц и пърформанс „Антистатик“. В предварителни срещи в началото на май ще се предложи въведение в танцовата критика и в основни концепции на съвременната теория на танца, а по време на фестивала в регулярни срещи с гъвкав график ще се обсъждат представени в неговите рамки представления и ще се задават упражнения по създаване на публикации в различни жанрове и медии. 

Лабораторията е отворена за студенти в хуманитарни специалности с фокус върху сценичните изкуства, теорията на културата и журналистиката. Ползването на английски език е предимство.

За да заявите желание за участие, моля, изпратете кратка биографична справка и мотивационно писмо на project.antistatic@gmail.com не по-късно от 25 април 2023.

Избраните участници ще получат свободен достъп до програмата на фестивала. 

Д-р Ангелина Георгиева завършва театрознание в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, където понастоящем е главен асистент. Специализира в Свободния университет в Берлин. Съосновател е на Платформа „Нови драматургии“, съредактор е на онлайн платформата за съвременни изпълнителски изкуства dramaturgynew.eu, главен редактор е на „Списание за танц“ и е част от редакционната колегия на списанието за театър “Homo Ludens”. Автор е на множество критически статии, съорганизатор и сътрудник е на редица инициативи в полето на съвременните изпълнителски изкуства.

Инфо