Международна хореографска среща „Изследване на движението“

Международна хореографска среща „Изследване на движението“

Choreographic Convention V, sofia

Част от програмата “Choreographic Convention“ на проекта „Life Long Burning – за устойчива екосистема на съвременния танц в Европа“

Куратори: Ива Свещарова, Ангелина Георгиева, Вили Прагер, Стефан А. Щерев

Още от въвеждането му в творческия процес от пионерите на модерния танц и най-вече от превръщането на импровизацията в артистична практика от страна на експериментални танцови колективи в САЩ през 1970-те години, изследване на движението се разбира най-общо като процес на търсене и генериране на движенчески материал отвъд унаследен танцов речник. Движението се полага като същностна материалност на танца, изследването се случва в тялото на танцьора. Но съвременната хореография усложни отношението към тялото и движението като основни изразни средства в танца. Те бяха подложени на радикална деконструкция, занимаваща се с културно обособените им значения. Разширяващото се понятие за хореография до голяма степен се еманципира от танца и започна все повече да се интересува не от индивидуалната изразителност на тялото и движението, а от отношенията, в които те навлизат с други тела и обекти в многопластови естетически организирани ситуации, както и от социално-политическото им значение. Дигитални и танцови артисти приобщиха новите технологии като творчески и изследователски инструмент, а засиленият интерес към историята на танца през последните десетилетия постави с нова сила въпроса за възможностите за архивиране, изследване и реконструиране на кинетичното познание от миналото. 

Срещата създава пространство за диалог и рефлексия върху нови перспективи и подходи към изследване на движението в съвременната хореография. Тя е съпроводена и от артистична програма, обвързана с дискутираните теми.

ПРОГРАМА

10 октомври 2020// 11.00 – 17.00

Въвеждаща лекция
Александра Колб: „Отвъд танца: Политика и философия на изследването на движението“

Панел 1: Подходи към изследване на движението като артистична практика и теория
Модератор: Ясен Василев
Участници: Галина Борисова (България), Крут Юрак (Естония/ Австрия) и Томас Лемен (Германия)

Панел 2: Изследване на движението и танцов архив
Модератор: Ангелина Георгиева
Участници: Иза Вортелкамп (Германия), Корина Чимпойеру (Румъния), Рок Вевар (Словения) и Саша Асентич (Сърбия/Германия)

Артистична програма
19.00 // ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс
„Голдбергови вариации“
Изпълнение: Юрий Коняр (Словения)

11 октомври 2020//11.00 – 17.00 ч.

Панел 3: Потенциал на системата
Модератор: Венелин Шурелов
Участници: Антони Райжеков (България) и Марко Донарума (Германия)

Панел 4: Протестиращото тяло в различните социални движения и контексти
Въведение: Зандра Ньот (Германия)
Участници: Ивайло Дичев (България), Оле Фрам (Германия) и Тауфик Изедиу (Мароко)

Артистична програма
19.00 //ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс
“DragOn aka Pony“ 
Автори, хореография, изпълнение: Александар Георгиев, Жана Пенчева и Дарио Барето Дамас aka STEAM ROOM (България, Северна Македония, Испания)

* Международната хореографска среща ще се проведе на живо, при спазването на всички противоепидемични мерки и ще се излъчва онлайн на Фейсбук страницата на „Антистатик” (@antistatic.international.festival). 

Работният език е английски.

** Организаторите си запазват правото за промяна в програмата в случай на внезапни промени в противоепидемичните мерки.

Инфо