Para/Sympathetic

Home / Архив / 3 - 6 април 2009 / Para/Sympathetic

Идея и реализация: Ивайло Димитров и Деница Георгиева (България)

Дуетна форма, която чрез динамичното въздействие изследва симултанно приемане и даване, резонанс и възпламеняване, сблъсък и приемане, тласък от другите. Тези занимания изискват силен вътрешен фокус в съчетание с „chill out” нагласа за съществуване. Като последствие се наблюдава улеснена трансмисия между симпатичната и парасимпатичната нервна система.

Продължителност: 20 мин.