My Brut Material – Your Performance

Home / Архив / 3 - 6 април 2009 / My Brut Material – Your Performance
My Brut Material – Your Performance

Идея и реализация: Едуард Габия (Румъния)

„Осъзнах, че вече не разделям гражданското си тяло от тялото си на изпълнител. Обичайното ми тяло, от деня, в който съм бил роден, е започнало да научава различни неща, да абсорбира усещания, да бъде осъзнато през опита, да отчита правилата. Това тяло в ежедневието си разчита на опита, който е събрало. То действа инстинктивно през по-голяма част от времето…”

Продължителност: 45 мин.