Donna Clara

Donna Clara

Б brain С store П project-склад за креативни концепти представя:

Donna Clara

Вили Прагер/Ива Свещарова (България), Консултант по костюмите: Нели Митева (България)

Пърформанс, посветен на всички близки, живеещи в Рая.

Дона Клара е човекът, трансформиращ енергията между два паралелни живота, които съществуват в непрестанна симбиоза. Пърформанс, създаден по повод на една конкретна смърт и превърнал се в празник за живеещите в Рая.

Продължителност: 55 мин.