DasArts

5 април (вторник) 2011 , Червената къща

16.30 ч ., зала „Пеша Николова”

Представяне на академия

DasArtsАмстердам от Георг Уейнанд (Холандия)

DasArts е международна магистърска програма за театър под формата на тренинг-лаборатория за професионалисти от изпълнителските изкуства. DasArts се представя редовно на т.нар. Неформална мобилна среща. Представена от Георг Вайнанд, драматург в програмата, тя се занимава с въпроси като: За кого DasArts е правилното място да развие специфични артистични компетенции? Каква е образователната програма на DasArts? Кои специфични позиции заема DasArts в културното и образователното поле? Как се кандидатства?

На английски език.

Вход свободен