Разговори 2016

Разговори за тялото
14.04. Разговор с Дорис Улих и Михаел Турински (Австрия) след “Рейвмашина“ 19 ч. Театрална работилница „Сфумато“
18.04. Разговор с Ани Васева и екипа на „Тотална щета“ (България) след „Тотална щета“ 19 ч. ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс
19.04. Разговор с екипа на „НЕОН“ (България) след „НЕОН“ 19 ч, ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс
20.04. Разговор с Фернандо Белфиоре (Бразилия / Холандия) след „AL13VB<3” 19:30 ч. ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс