История и архив на хореографски практики

Home / Без дистанция / Без дистанция 2017 / История и архив на хореографски практики

Биляна Тануровска-Кюлавковски (Македония) и Ангелина Георгиева (България)
14 май, 11:00. Галерия «Етюд»

През 2013 г. мрежата Номадска танцова академия инициира проект Архивиране, който си постави за цел да изследва и събира документални материали за развитието на танца и на свързани с танца практики от 70-те, 80-те  и 90-те години на 20 век на Балканите. Всеки изследователски екип от България, Македония, Словения и Хърватия сам определя и развива свой подход и методология за изследване съобразно местния контекст и динамики на проекта. Под формата на отворен разговор едни от участниците в проекта Биляна Тануровска- Кюлавковски и Ангелина Георгиева  ще дискутират процеса на проучване и изследване, през който преминават и  въпроси, които ис торизирането и архивирането на хореографски практики поставят днес.

На английски език. Вход свободен.