duo2

12 май / 19:30 / ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформансRead More →

market-of-love

Драгана Булут (Германия / Сърбия)
13 май/ 20:00 / Център за култура и дебат „Червената къща“Read More →

des-paradis

Кевин Джийн (Франция)
16 май/ 19:30/ ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформансRead More →

narragonien2

bücking&kröger (Германия)
19 МАЙ / 20:00 / ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА“Read More →

sanctuary

Магдалена Хованиец (Австрия)
20 май/ 19:30 / ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформансRead More →