Soft Questions
Soft Questions

Soft Questions

„Деликатните въпроси се отличават от събратята си с категоричен отговор, държейки се като дълги игли, надупчващи обекта си“

SOFT QUESTIONS изучава „деликатните“ въпроси по отношение на разбирането ни за същността на успеха и им отговаря „доколкото може“. Това са онези въпроси, които си задаваме, когато искаме да знаем „как“ и „защо“. Техните отговори често са по-сложни от това, което ни се иска. 

„Те са различни от въпросите с категоричен отговор, които надупчват обекта си, защото „деликатните“ въпроси го обгръщат от различни страни и навлизат в него нежно, но настойчиво.” – пояснява Стефани Ханджийска. 

Стефани Ханджийска наскоро завършва магистратура с дипломна работа на тема „Връзката между капитализма и артистичния труд: възможности за устойчивост“ в London School of Contemporary Dance. Сред водещите ù интереси са теми като представите за успеха в съвременното общество, труда и националната идентичност. Описва творческия си подход като едновременно физически и съзерцателен, а с хореографските си работи Стефани се стреми да развие откровен език спрямо публиката, чрез който да адресира онези теми, които по принцип е по-лесно да оставиш безвъпросни. Представленията ù са показвани в България, Великобритания, Виетнам и Египет. През 2019 г. режисира и първия си филм „Поглед от ръба“ (в сътрудничество с режисьора и хореограф Коста Каракашян). През същата година е избрана за първия стипендиант в област „Танц“ на Национална стипендия „С усилия към звездите“, учредена от Фондация „Културни перспективи“, с ментор Галина Борисова. Обучава се в програмата за млади хореографи “ATLAS” на “ImPulsTanz” 2019.

Инфо
Екип
Билети