Драгана Алфиревич

Драгана Алфиревич

Резиденция в рамките на проекта“(NON)ALIGNED MOVEMENTS Укрепване на съвременния танц в Западните Балкани / NAM“

Драгана Алфиревич е родена в Белград, където учи „История на изкуствата“, във Философския факултет в Белградския университет. По-късно завършва програмата “BODY UNLIMITED” в Академията по изкуства в Нови Сад. Драгана е съосновател на “Balkan Dance Network” и “Nomad Dance Academy”, представляващи регионален инструмент за комуникация, образование и артистичен обмен. Тя е автор и съавтор на 15 представления и още дузина кратки хореографски форми за театър. В парадигмата на практика, теория и активизъм, Драгана Алфиревич преподава, пише, курира фестивали и организира събития. Член е на Управителния съвет на Словенската академия за съвременен танц. През 2019 получава наградата „Ксения Хрибар“ за най-добър продуцент. 

Резиденцията ѝ ще бъде между 11 и 16 май.

Резиденцията на Драгана Алфиревич ще й даде възможност да се запознае с най-актуалното от съвременния танц на българската сцена, събрано в третата Българска танцова платформа, организирана от фестивала „Антистатик“. Част от програмата на Драгана са и няколко от представленията от международната програма на фестивала. Опитът и впечатленията си тя ше сподели в обзорен текст със своите колеги от Любляна, но и с екипа на ежегодния “Cofestival”.