Танцувай, за да те танцуват

Танцувай, за да те танцуват, движи се, за да те следват.

Програмата на 15-то издание на международния фестивал за съвременен танц и пърформанс „Антистатик“ поставя темата за мястото на установените схващания за съвременния танц днес и развитието на артистичната перспектива на  хореографите и изпълнителите на сцената, в контекста на изострящата се чувствителност и дебат по различни политически, социални и естетически теми. 

„Танцувай, за да те танцуват“ е символичен двупосочен призив – от артистите  от предишните десетилетия в танца към тези, които идват след тях, както и от „Антистатик“ към публиката. 

Представленията в международната програма на фестивала дават стойност на този призив, като заемат смело пространството на сцената с индивидуален артистичен почерк и изявени хореографски решения. С избора им в тазгодишната кураторска рамка, фестивалът заявява своята подкрепа и разбиране към възможните перспективи в съвременния танц. Сред тях са драматургията, музиката, сценичната форма, интерпретацията на теми и процеси, философската рамка, контекста и пространството. 

Специален акцент от програмата ни са представленията на Зуфит Симон (Германия) „Странни чужди тела“ и „Голдбергови вариации“ на Михил Вандевелде (Белгия), които не се страхуват да подлагат на съмнение стереотипите относно тялото. 

Чрез  проекта “Non aligned movements (NAM) – Strengthening contemporary dance in Western Balkans,  развит oт международната мрежа “Nomad Dance Academy” (NDA) фестивалът ще представи пет представления от Балканския регион – „Колко ㎤ е разрешено на тялото ми да обитава” на Соня Преград (Хърватия), „Отговарям!“ на Виктория Илиоска (Северна Македония, Германия), „Предмeтиране“ на Ян Розман (Словения) и „Лечители“ на Ясна Виновършки (Хърватия), реализирани в партньорство с мрежата “East is the best”, както и DJ пърформанса на Виолета Качакова и Мирко Попов (Северна Македония). Проектът ще предостави и една творческа резиденция на Пиа Брезавшчек (Словения), главен редактор на списанието за изкуства „Маска”

В музея танцът намира пресечна точка между визуалните изкуства и хореографията. Тазгодишната програма на фестивала ще покаже това взаимодействие между тяло, материя, движение и пространства. Чрез мрежата за устойчива подкрепа на европейската сцена за съвременен танц и пърформанс “Life Long Burning и партньорството на Гьоте-институт България, като част от образователната програма „’Без дистанция“ на фестивала, ще представим  проекта “Moving in Squares”, който включва  представлението на Юлиан Вебер „Дуети с абстракции“,  както и резултата от съвместната хореографска лаборатория на Юлиан Вебер с Галина Борисова, Виолета Витанова, Станислав Генадиев Зорница Стоянова и Войн де Войн. 

Инициираното от фестивала „Антистатик“  „Списание за танц ще представи и четвъртото си издание с тема на броя – „Танц и музика: нови отношения“.

В рамките на фестивала ще се състои и третата Българска танцова платформа, с която призоваваме „Движи се, за да те следват“, за да подчертаем нуждата от проактивност по отношение на постиженията на създаващите и работещите в страната артисти. Този вече утвърден форум за обмен и контакти в рамките на „Антистатик“, ще предостави отново възможността за директно общуване и взаимодействие със специално поканени международни танцови програматори, селекционери и мениджъри. Резултатите от тази платформа вече доказаха нейната роля и значение в процесите за интеграция, експорт, свързаност и обмен на създадените през последните две години в България творчески продукции, с международни мрежи, партньори и съмишленици от цял свят.

„АнтиСтатик“ #15 ви кани да застанем срещу статиката и срещу войната. И по този начин да намерим отново човешко-артистичното и артистично-човешкото в динамиката на танца, след който статиката ще е обичайно дял от механиката, а не част от мисленето; и войната ще бъде само дума от корицата на книга.