ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА ПРОСТРАНСТВА ЗА СЪВРЕМЕНЕН НЕЗАВИСИМ ТЕАТЪР И ТАНЦ В СОФИЯ

Дебат: ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА ПРОСТРАНСТВА ЗА СЪВРЕМЕНЕН НЕЗАВИСИМ ТЕАТЪР И ТАНЦ В СОФИЯ

Инициатива на Фестивал „Антистатик” и Асоциация за свободен театър

9 април, 18.30 ч., Център за култура и дебат „Червената къща”, зала „Пеша Николова”

Дебатът е провокиран от ситуацията на още по-нарушена равнопоставеност и реална изолация, в която попадна свободната театрална и танцова сцена след последната театрална реформа по отношение на достъп до сцени и пространства за осъществяване на своята дейност. На обсъждане ще се поставят начинът на управление на държавните и общински театри и необходими промени в регламентирането на отношенията им с независими продукции, както и възможностите за преобразуване и отваряне на нови пространства за изпълнителски изкуства в столицата. Поканени са директори на столични театри, представители на Столична община, Министерство на културата, независими артисти и културни оператори на пространства за изкуство и култура.