Екип

Екипът на „Антистатик“ 2017

Организатори:
Ива Свещарова, Вили Прагер, Стефан А. Щерев

Връзки с обществеността  и медии:
Културна фондация А25

Координатор:
Елена Ангелова

Редактор и координатор  “Без дистанция” / Teachback:
Ангелина Георгиева

Плакат:
Георги Флоров

Графичен дизайн:
Теодора Симова

За контакт:
anstistaticfest@gmail.com