РАЗГОВОРИ

24.04 – Разговор с публиката след ПОРИВИ, модериран от Станислав Генадиев (ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс)

25.04 – Разговор с публиката след ОПИЯНЕНИЕ И ГНЯВ, модериран от Ангелина Георгиева (Младежки театър „Николай Бинев“)

26.04 – Разговор с публиката след ЖЕНИТЕ-ЧУДО, модериран от Марияна Цветкович /Сърбия/ (ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс)