Организатори

Брейн Стор Проджект
Асоциация ИнформБюро
Номад Денс Академи България

С подкрепата на:

В партньорство с:

ПЛАТФОРМА „БЕЗ ДИСТАНЦИЯ“

В партньорство с:

Franco-Allemand
Institut Francis
Гьоте институт
Metheor

С подкрепата на:

CE
LLB
НФК

Медийни партньори: