Партньори

Организатори:

Logo Image
Logo Image
Logo Image


zx-logo-web2017-22
Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата


„Антистатик“ е част от Календара на културните събития на Столична община за 2019 г.


В партньорство с:

Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image

С подкрепата на

Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image


Платформа „Без дистанция“

Организатори:

Logo Image
Logo Image
Logo Image

С подкрепата на:

Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
 

Проектътефинансиранот Програма “Култура” на Столична общинa.


 

Медийни партньори: