РАЗГОВОРИ

16.05 – Разговор с артистите от РАЙСКИ МЕСТА, модериран от танцовия артист Драгана Алфиревич (Сърбия/Словения) (ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс)
18.05 – Разговор с артистите от РОМАНТИЧЕН СЛЕДОБЕД след представлението, модериран от театралния практик Младен Алексиев. (Младежки театър „Николай Бинев“)
19.05 – Разговор с артистите от НАРАГОНИЯ след представлението, модериран от хореографа Станислав Генадиев. (Център за култура и дебат „Червената къща“)